Testujemy

Kontrola jakości

Serwis

Ochrona radiologiczna

O firmie

Firma AUMED działa na rynku od roku 2000. W tym okresie wykonała wiele testów sprawdzających aparaty rentgenowskie w różnych jednostkach służby zdrowia na terenie całego kraju. Opracowuje i wdraża w pracowniach radiologicznych Systemy Zapewnienia Jakości. Sprawuje również nadzór nad pracowniami rentgenowskimi w zakresie systemu zapewnienia jakości. W roku 2014 firma AUMED zmieniła formę prawną swojej działalności, przekształcając się w spółkę jawną pod nazwą AUMED sp.j. . AUMED sp.j. jest idealnym rozwiązaniem dla Państwa. Posiada niezbędny sprzęt i przygotowanie merytoryczne. Procedury oceny technicznej i kontroli parametrów badanego sprzętu radiologicznego wykonywane są zgodnie z polskim prawodawstwem oraz przepisami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej.

About Visia

 

Usługi

Profilem działalności firmy jest kompleksowa realizacja zadań w zakresie:

- Kontroli jakości aparatów diagnostycznych, sprzętu pomocniczego,

- Monitorowanie jednostek stosujących promieniowanie jonizujące,

- Prowadzenie testów sprawdzających (stomatologia, mammografia, diagnostyka ogólna, tomografia komputerowa, angiografia),

- Świadczenie usług fizyka medycznego,

- Budowa i utrzymanie systemów zapewnienia jakości (opracowanie procedur, harmonogramów i instrukcji),

- Ochrona radiologiczna - sprawowanie funkcji inspektora ochrony radiologicznej,

- Sprzedaż sprzętu do monitorowania jakości w pracowniach rentgenowskich,

 

Kompetencje

W dniu 13.04.2016 firma AUMED sp.j. uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzoną certfikatem o numerze AB1600.

POBIERZ ZAKRES AKREDYTACJI

Pracownicy AUMED sp.j. posiadają uprawnienia do przeprowadzania audytów wewnętrznych w pracowniach rentgenowskich.

Jesteśmy gotowi udzielić wszelkich informacji na interesujące Państwa pytania i zaproponować rozwiązania na każdym szczeblu opracowania i wdrażania systemów zapewnienia jakości.